ร้านบ้านขวด(open soon)

116/1 หมู่ 4 ถ.เอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตจอมทอง กทม