หน้า 2
กล่องเบอร์ 6
บรรจุ : 5 ml.
กล่องเบอร์ 1
บรรจุ : 85 ml.
กล่องเบอร์ 2
บรรจุ : 55 ml.
พิมเสน 5 กรัม
บรรจุ : 5 ml.
ตลับเสมหะ 5 กรัม
บรรจุ : 5 ml.
ตลับ 5 กรัม
บรรจุ : 5 ml.
ตลับ 10 กรัม
บรรจุ : 10 ml.
ตลับ 15 กรัม
บรรจุ : 15 ml.
ตลับ 20 กรัม
บรรจุ : 20 ml.
ตลับ 30 กรัม
บรรจุ : 30 ml.
ตลับเงา 5 กรัม
บรรจุ : 5 ml.
ตลับเงา 10 กรัม
บรรจุ : 10 ml.
ตลับเงา 20 กรัม
บรรจุ : 20 ml.
ตลับเงา 40 g.
บรรจุ : 40 ml.
ตลับเงา 100กรัม
บรรจุ : 100 ml.
     
หน้า 2